0

ปรัชญาการจัดการของบริษัท

เราทุ่มเททำงานเพื่อเสาะหาคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งเต็มศักยภาพของพลาสติก เราจัดการกับทุกปัญหา ให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเพิ่มมูลค่าใหม่ๆ ให้พลาสติก

ลูกค้าของเราคือบุคคลอันมีค่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความสุขของเรา ความมุ่งมั่นจริงจังและความซื่อสัตย์อยู่ในจริยธรรมการทำงานของเรา เราหารือกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องในปัจจุบัน และยังพูดคุยถึงความฝันร่วมกันของเราในอนาคตด้วย เราทำงานเต็มที่เพื่อความสุขของลูกค้าและความสุขของพนักงานของเรา นอกจากนั้นเรายังมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอีกด้วย