0

สูตรอาหารเสริมญี่ปุ่น

  ผู้ผลิต Bulk Product ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับผลิต Bulk Product อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ Organic ผลิตภัณฑ์ Vegan ผลิตภัณฑ์ Halal

ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ผู้ผลิตใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยินดีบริการสำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการ small lot อีกด้วย

 

 
 

ภายในโรงงาน  
 

 

 

 
Cosmetic Manufacturing License (License Number: 13CZ200690)
Cosmetic Manufacturing and Marketing License (License Number: 13C0X10874)
Quasi-drug (Cosmeceuticals) Manufacturing and Marketing License (License Number: 13D0X10261)