0

เม็ดพลาสติก (Plastics resin)

นอกจากเม็ดพลาสติกสำหรับงานทั่วไป พลาสติกวิศวกรรม และวัตถุดิบต่างๆ จากต่างประเทศ เรายังเชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่ทั้งย่อยสลายและไม่ย่อยสลาย ลูกค้าของเรานั้นหลากหลาย มีทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ OA สินค้าเบ็ดเตล็ด อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ การให้บริการทางการแพทย์ และวัสดุก่อสร้าง เรารับดูแลทั้งงานใหญ่ๆ และงานเล็ก วัตถุดิบจากการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ off-grade ต่างๆ
- General purpose resins, engineering plastics
- Compound and master batch.
- PP, PE, ABS, AMSAN, PVC, PVC-RESIN, PS, AS, PA, POM, PBT, PPS, LCP, PTFE, PSF, PEEK
- Various biodegradable resin
- Auxiliary materials
- เม็ดพลาสติก Bio-PET
- เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PC รีไซเคิล, ABS รีไซเคิล, POM รีไซเคิล)
 นำเข้าเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติก food grade เม็ดพลาสติกนำเข้า bioplastics นำเข้าเม็ดไบโอพลาสติก เม็ดพลาสติกญี่ปุ่น จำหน่ายเม็ดพลาสติก