0

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-Friendly products)

วิธีที่จะสามารถช่วยให้สังคมยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ และเป็นวิถีซึ่งเราทุ่มเทอยู่ คือการสนับสนุนหลักการ SDG หรือ การจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ เราอยากให้คุณลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสังคม และสร้างความแข็งแกร่งให้ภาพพจน์ขององค์กรของคุณไปพร้อมๆ กันด้วย

การทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น และสำนักงานตัวแทนในประเทศจีน ช่วยให้เราทำงานกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้อุปสรรค หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มองหาอยู่ในใจ กรุณาติดต่อเรา
 
1) ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีวัตถุดิบซึ่งสกัดจากพืช เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้จะย่อยสลายภายในสภาวะที่เหมาะสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นี้ใช้ชีวมวลเป็นวัตถุดิบ จึงชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพืชดูดซับไว้ในช่วงที่พืชเติบโต เมื่อเผาผลิตภัณฑ์นี้ในเตา หรือจะย่อย การลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องสำคัญ ผลิตภัณฑ์นี้จึงสนับสนุนเป้าหมายข้อที่ 13 ของ SDG นั่นคือ “รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 

2) บรรจุภัณฑ์กระดาษ (เคลือบ BioPBS)
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่เราเทรดเคลือบด้วย Bio-PBS ซึ่งย่อยสลายทางชีวภาพ และยังย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ในดิน ผู้ผลิตเริ่มหันมาผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาพจน์ขององค์กรของคุณ นอกจากนั้น Bio-PBS ยังใช้วัตถุดิบจากพืชปริมาณมาก ช่วยชดเชยคาร์บอน และสนับสนุนเป้าหมายข้อที่ 13 ของ SDG นั่นคือ “รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 

3) ผลิตภัณฑ์ Bio PE/BioPET
พลาสติกชนิดนี้มีชื่อว่าพลาสติกชีวมวล ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์หมุนเวียน เช่น พืช แม้จะไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ แต่ก็ใช้พืชเป็นวัตถุดิบแทนปีโตรเลียม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ชดเชยคาร์บอน Bio PE/PET ช่วยสนับสนุนเป้าหมายข้อที่ 13 ของ SDG นั่นคือ “รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในหลายกรณี ความสามารถในการขึ้นรูปและการใช้งานนั้นเทียบเท่าพลาสติกชนิดดั้งเดิม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลือกใช้เป็นอันดับหนึ่ง
 

4) ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล PET
เรารีไซเคิลขวด PET ที่เก็บรวบรวมมาจากท้องตลาดในประเทศญี่ปุ่น แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่าง ช้อนส้อม บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง ฟิล์มและสินค้าเบ็ดเตล็ด

เราสนับสนุนสังคมรีไซเคิลโดยทบทวนโมเดลเศรษฐกิจการผลิตมวลชนและการบริโภคมวลชน ซึ่งจำกัดความตามเป้าหมายข้อ 12 ของ SDG นั่นคือ “แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน” เรายังหันมาดูแลวัตถุดิบรีไซเคิลชนิดอื่นๆ นอกเหนือจาก PET และยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางในวงการอื่น

นอกจากนั้น เรายังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เช่น เครื่องจักรบอยเลอร์ สำหรับพลาสติกใช้แล้ว และระบบรีไซเคิลขวด PET ซึ่งผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ลูกค้าของเรามีทางเลือกมากขึ้น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีราคาสมเหตุสมผล และด้วยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของเราในอุตสาหกรรมนี้ เราเชื่อว่าสามารถจัดหาให้คุณได้