0
เราดูแลผลิตภัณฑ์พลาสติกและแก้วหลากหลายประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ด จากประสบการณ์และความสำเร็จของหลายปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า