0
เราใส่ใจในความต้องการของคุณ พร้อมทั้งหาโซลูชั่นมาตอบโจทย์ที่คุณต้องการ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์แก้ว สำหรับเครื่องสำอาง อาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังให้บริการเกี่ยวกับ Bulk Product เครื่องสำอาง อาหารเสริม ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย